Sabina ze Śniechowskich h. Bełty I 
z Zadowic pow. kaliskiego, zdjęcie z okresu panieńskiego, 1883 r.

córka Lamberta Kacpra 
i Maurycji z Goczałkowskich małżonków Śniechowskich

w małżeństwie ze Stefanem Grabskim Sabina Grabska

inż. Jan Śniechowski (1851-1922)

ziemianie parafii Godziesze Wlk.
w II połowie XIX wieku

 

odnowienie grobowca
Śniechowskich na cm. w Godzieszach