Odnowiony grobowiec w Godzieszach Wielkich w pow. kaliskim zmarłych w 1904 i 1914 r. małżonków Śniechowskich
rodziców Sabiny Grabskiej, Matyldy Kokowskiej i Stefana Śniechowskiego (pierwszego naczelnika Straży Pożarnej w Godzieszach)

Dzięku staraniom prawnuków, praprawnuków i prapraprawnuków naprawiono dach grobowca i wykonano repliki tablic nagrobnych, a w poprzednim roku położono kostkę brukową wokół grobowca i naprawa uszczerbków w murach (pod kierunkiem prawnuka inż. Andrzeja Zeltmana z Kalisza).

Projekt i przeprowadzenie technologiczne odtworzenia tablic  - Marek Piątkowski, artysta plastyk z Lublina a zarazem praprawnuk małżonków Śniechowskich. Współpraca prapraprawnukowie Lamberta i Maurycji Śniechowskich: Michał Piątkowski (krzyżyki na górze) i Hubert. Piątkowski (ornament z herbami rodowymi - na dole). Tablice pierwotne pozostały in situ.

Poświęcenia odnowionych tablic, po sumie, dokonał ks. Stanisław Trzeciak,
wikarusz w miejscowej parafii św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wlk.

Finasowe składki na cel odnowienia tablic oraz zabezpiecznia dachu 110-letniego grobowca, zebrane na konto Towarzystwa Rodu Plewako (zalożonego przez potomków małżonków Śniechowskich) Wpłaty i wydatki rozliczono na forum e-mailowych Towarzystwa Rodu Plewako. Wpłaty wg kwot i dat wpływu, malejąco, wnieśli:

Andrzej Zeltaman Justyna Grzelak i Barbara Hofman z Żagania; Magdalena i Władysław Goliczko z Żagania; Anna i Tomasz Wiśniewscy z Warszawy; Katarzyna Radziemska-Bonowicz z Poznania; Jadwiga Urbańska z Kanady; Aleksandra Żmich z Sopotu; Jolanta Łęczycka z Lublina; Ewa Psocik z Piotrkowa Trybunalskiego; Marek i Anna Piątkowscy z Lublina.

opr. 2014-09-21 Stanisław J. Plewako
fotografia Krzysztofa Wiśniewskiego