inżynier Jan Śniechowski

urodził się 8 grudnia 1853 r. w Płocku, ochrzczony został  
13 stycznia 1854 r. w kościele św. Bartłomieja, też w Płocku. Dane dotychczas publikowane nt urodzenia się w 8.XII. 1851 r. Pogorzeli (a więc jeszcze przed ślubem rodziców)
- są niezgodne z dokumentami.

Rodzicami
jego byli Ludwika z Rokickich i Ludwik Śniechowski, prowadzący kancelarię adwokacką akredytowaną przy Trybunale Cywilnym Guberni Płockiej.
Chrzestnymi zostali dziadek ojczysty Jan Śniechowski, ziemianin z Cieciułowa (koło Wielunia) i babka macierzysta Izabela Rokicka, obywatelka ziemska z powiatu płockiego.
Dziadek Jana Śniechowskiego - Jan Śniechowski jest zarazem dziadkiem mojej prababki Sabiny ze Śniechowskich Grabskiej, byli zatem rodzeństwem ciotecznym.
Nie znamy potomków pięciorga rodzeństwa, które wymienia dr Marek Minakowski  (z których niektóre zmarły w niemowlęctwie) Jana Śniechowskiego, prosimy o kontakt do mnie.

Jan Śniechowski ukończył gimnazjum w Płocku, studia wyższe w paryskiej Szkole Dróg i Mostów  (Ecole des Pontes et Chausses) i został  inżynierem, założycielem fabryki barwników w Zgierzu nazwanej Boruta od wynalezionego przez niego barwnika.
Ożenił się na starość, bezdzietny, zmarł w 1922 r. w Grudziądzu, pochowany został na Powązkach w Warszawie (z monografii Tadeusza Przyguckiego "100 LAT KOLORU ZAKŁADY PRZEMYSŁU BARWNIKÓW BORUTA SA").  
Dobrze opracowana informacja o działalności przemysłowej inż. Jana Śniechowskiego jest na stronie Miasta Zgierza.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza, nam udostęninone przez Muzeum, które dostały się tam w związku upadłością 100-letniej fabryki "Boruta". 
Od 2009 r. tradycje Zakładów Chemicznych Boruta z powodzeniem kontynuuje BORUTA-ZACHEM S.A.

Stanisław Plewako
2008 r., aktualizacja 2018 r.